بانك موجود فقط شامل شماره موبايل ميباشد و در اين سايت اطلاعات شخصي از جمله نام و آدرس واگذار نميگردد
    0916 999 9022      

دانلود بانک اطلاعات اصناف موبایل مشاغل ایلام    

25000 تومان
دانلود بانک موبایل اصناف و مشاغل ایلام ، دانلود بانک اطلاعات اصناف موبایل مشاغل ایلام ایوان ، آبدانان ، ارکواز ، آسمان آباد ، بدره ، پهله ، چوار ، دره شهر ، دلگشا ، دهلران ، زرنه ، سراب باغ ، سرابله ، صالح آباد ، لومار ، مورموری ، موسیان ، مهران ، میمه . البته بیشترین شماره موبایل های بدست آمده مربوط به دانلود بانک موبایل مشاغل و اصناف ایلام است که برای دانلود قرار داده شده. این استان به لحاظ دارابودن شهرهای مرزی با عراق پذیرای صدها هزار نفری زوار عتبات عالیات در فصول مختلف سال است. در این بین تجارت کالا نیز مرسوم بوده و بازرگانان بسیاری در مناطق مرزی به امر صادرات و واردات اشتغال دارند. اصناف استان ایلام بیشتر جنبه پخش داشته و تامین کالا در جایگاه نخست به چشم میخورد. تردد مسافران عبوری از مرزهای غربی آمار مصرف استان را با ثبات و قابل تامل ساخته بطوری که میتوان به شهر ایلام به عنوان یک مصرف کننده نگریست. مصرف کننده ای که مواد مصرفی را خود تامین میکند. همانند سایر استان های نوار مرزی شاد شکل گیری شغل موقت و فصلی بسیار است. در مبحث استان ایلام به همه موارد اهمیت داده شده.
دانلود بانک اطلاعات اصناف موبایل مشاغل ایلام