بانك موجود فقط شامل شماره موبايل ميباشد و در اين سايت اطلاعات شخصي از جمله نام و آدرس واگذار نميگردد
    0916 999 9022      

شهرکرد    

376800 تومان
دانلود بانک اطلاعات اصناف بانک موبایل مشاغل شهرکرد
بروجن ، لردگان و فرخ شهر. این استان بدلیل کوهستانی بودن و قرارگیری در محور مواصلاتی دو استان مهم شاهد روی کارآمدن پیشه های متنوع و توزیعی فراوان است. شاید شرایط سخت آب و هوایی و وضعیت جاده ها مانع دشواریهای پیش روی کسبه باشد چرا که حمل اجناس را کند میسازد. شهرکرد شماره موبایل متعدد از صنوف را شامل میشود و در کنار آن کشت و زرع و پرورش احشام جهت مصارف درون و برون استانی در رده دوم قرار میگیرد. در تهیه اطلاعات مربوط به شهرکرد به دسته اول توجه بیشتری شده و در مرحله دوم موبایل صنوف سطح شهر قرار داده شده اند. بسیاری از کسبه استان در شهرهای همجوار نیز فعالیت دارند. همکاران ما تلاش نموده اند که اطلاعات هر بانک مربوط به شهرکرد بوده و به اشتباه مشاغل فصلی دیگر در اختیار خریدار قرار نگیرد. شما میتوانید با ما تماس گرفته و توضیحاتی در خصوص اصناف شهرکرد و یا تابعه دریافت کنید.
شهرکرد
شهرکرد چهارمحال