بانك موجود فقط شامل شماره موبايل ميباشد و در اين سايت اطلاعات شخصي از جمله نام و آدرس واگذار نميگردد
    0916 999 9022      

دانلود بانک اطلاعات مشاغل موبایل اصناف شهرکرد    

25000 تومان
دانلود بانک موبایل اصناف و مشاغل شهرکرد ، دانلود بانک اطلاعات اصناف موبایل مشاغل شهرکرد بروجن ، لردگان و فرخ شهر. این استان بدلیل کوهستانی بودن و قرارگیری در محور مواصلاتی دو استان مهم شاهد روی کارآمدن پیشه های متنوع و توزیعی فراوان است. شاید شرایط سخت آب و هوایی و وضعیت جاده ها مانع دشواریهای پیش روی کسبه باشد چرا که حمل اجناس را کند میسازد. دانلود بانک موبایل مشاغل و اصناف شهرکرد شماره متعدد از صنوف را شامل میشود و در کنار آن کشت و زرع و پرورش احشام جهت مصارف درون و برون استانی در رده دوم قرار میگیرد. در تهیه اطلاعات مربوط به شهرکرد به دسته اول توجه بیشتری شده و در مرحله دوم موبایل صنوف سطح شهر قرار داده شده اند. بسیاری از کسبه استان در شهرهای همجوار نیز فعالیت دارند. همکاران ما تلاش نموده اند که اطلاعات هر بانک مربوط به شهرکرد بوده و به اشتباه مشاغل فصلی دیگر در اختیار خریدار قرار نگیرد. شما میتوانید برای شهرکرد یا مناطق دیگر آن با ما تماس گرفته و حتی توضیحاتی در خصوص اصناف شهرکرد و تابعه آن دریافت کنید.
دانلود بانک اطلاعات مشاغل موبایل اصناف شهرکرد