بانك موجود فقط شامل شماره موبايل ميباشد و در اين سايت اطلاعات شخصي از جمله نام و آدرس واگذار نميگردد
    0916 999 9022      

خرم آباد    

376900 تومان
دانلود بانک اطلاعات اصناف بانک موبایل مشاغل خرم آباد
همراه با برخی مناطق همچون بروجرد ، درود ازنا و الیگودرز هم اینک قابل دسترس است. خرم آباد روی محور ارتباطی شمال به جنوب قرار گرفته که همزمان ارتباط ریلی نیز از دیرباز برقرار است. شهر خرم آباد از لحاظ تعداد کسبه چندان گسترده نبوده و اطلاعات آن با زحمت فراوان و با مراجعه به برخی منابع سراسری تهیه شده. در برخی مواقع برای تهیه یک شغل چند ماه وقت صرف گردیده. بزرگرین و مهم ترین راه ارتباطی مرکز و پایتخت با شهرهای جنوبی به اقتصاد مردمان این شهر رونق بخشیده و موجبات تاسیس کارهای دائمی و خدمت رسانی بسیار به مسافران عبوری شده است. بیشترین درصد تجارت به شماره های خرم آباد اخصاص دارد. وضعیت زیرساختهای شهری در آن نسبت به سایر نواحی بیشتر است و همین موضوع خرم آباد را به مرکزیت درآورده . با وجود بارش سالیانه مناسب مردم از سودمندی داد و ستدهای مربوط به زراعت کم نصیب مانده اند. تعداد قابل توجهی از مشاغل خرم آباد تهیه شده که برای دریافت آن میتوانید با شماره موجود در تماس باشید.
خرم آباد
خرم آباد لرستان