بانك موجود فقط شامل شماره موبايل ميباشد و در اين سايت اطلاعات شخصي از جمله نام و آدرس واگذار نميگردد
    0916 999 9022      

دانلود موبایل اصناف بانک اطلاعات مشاغل خرم آباد    

25000 تومان
دانلود بانک موبایل اصناف و مشاغل خرم آباد ، دانلود بانک اطلاعات اصناف موبایل مشاغل خرم آباد همراه با برخی مناطق همچون بروجرد ، درود ازنا و الیگودرز هم اینک قابل دسترس است. خرم آباد روی محور ارتباطی به جنوب قرار گرفته که همزمان ارتباط ریلی نیز از دیرباز برقرار است. شهر خرم آباد از لحاظ در دسترس بودن کسبه چندان ساده نبوده و دانلود بانک موبایل مشاغل و اصناف خرم آباد با زحمت فراوان و با مراجعه به برخی منابع سراسری تهیه شده. در برخی مواقع برای تهیه یک شغل چند ماه وقت صرف گردیده. بزرگرین و مهم ترین راه ارتباطی مرکز و پایتخت با شهرهای جنوبی به اقتصاد مردمان این شهر رونق بخشیده و موجبات تاسیس کارهای دائمی و خدمت رسانی بسیار به مسافران عبوری شده است. بیشترین درصد تجارت به شماره های خرم آباد اخصاص دارد. وضعیت زیرساختهای شهری در آن نسبت به سایر نواحی بیشتر است و همین موضوع خرم آباد را به مرکزیت درآورده . با وجود بارش سالیانه مناسب مردم از سودمندی داد و ستدهای مربوط به زراعت کم نصیب مانده اند. تعداد قابل توجهی از مشاغل تهیه شده که برای دریافت آنها میتوانید با شماره موجود در تماس باشید.
دانلود موبایل اصناف بانک اطلاعات مشاغل خرم آباد