بانك موجود فقط شامل شماره موبايل ميباشد و در اين سايت اطلاعات شخصي از جمله نام و آدرس واگذار نميگردد
    0916 999 9022      

شماره موبایل بانک اطلاعات مصالح فروشان    

376800 تومان
شماره بانک اطلاعات موبایل مصالح فروشان میتواند مربوط به مصارف عمده و خرد باشد و به همین صورت مصرف کنندگان جزیی و کلی دارد. بازاریابی مصالح فروشی یعنی همان مواد بکار رفته در سازه نیز از لحاظ حجم متفاوت بوده و بر اساس آن همه بانک شماره موبایل مصالح فروشان یا بخشی از فایل تهیه میشود. انواع ابزارهای مورد استفاده در ساخت ، دستی ، آماده سازی مصالح و نصب امکانات را شامل میشود. مصالح فروشان بخش اصلی فایل ما را تشکیل میدهد و در صورت درخواست مشتری کالاهای تزییناتی ، سنگها و کاشی و سرامیک نیز در اختیار خریداران قرار میگیرد. مواردی همچون سیمان فروشی و یا تحویل آهن آلات در گروهای اختصاصی تر مصالح فروشان گنجانده شده است. علاوه بر تمامی موارد گفته شد میتوان در و پنجره های پی وی سی را جز کالای ساختمانی طبقه بندی کرد که فروشندگان خاص خود را دارد. بیشتر مشتریان ساخت و ساز خواهان عرضه بانک مصالح فروشان هستند. برای دریافت شماره های موبایل بانک اطلاعات مصالح فروشان بایستی با همکار ما تماس گرفته و از نحوه دریافت اطلاعات مطلع شوید.
شماره موبایل بانک اطلاعات مصالح فروشان