بانك موجود فقط شامل شماره موبايل ميباشد و در اين سايت اطلاعات شخصي از جمله نام و آدرس واگذار نميگردد
    0916 999 9022      

دانلود بانک اصناف موبایل مشاغل + اطلاعات داروخانه ها    

دانلود بانک موبایل اصناف و مشاغل داروخانه ها ، دانلود بانک اطلاعات اصناف موبایل مشاغل داروخانه ها و دکترا داروساز مواردی هستند که رویه متفاوت کاری دارند و باید توجه کرد که مشتریان ما موبایل اینگونه واحدها را برای چه نیاز دارند؟ ما علاوه بر دانلود بانک موبایل مشاغل و اصناف داروخانه ها و دکترهای داروساز ، عطاریها را نیز جمع آوری کرده و بصورت جداگانه در اختیار شما قرار میدهیم. آیا آنها تهیه کننده دارو برای داروخانه ها هستند در این صورت دولت و نهادهای مربوطه اطلاعات کافی در اختیار بسیاری از آنها قرار میدهد بجز این مورد موارد دیگری نیز وجود دارد. بسیاری از داروخانه ها لوازم بهداشتی نیز عرضه میکنند و همینطور محصولات بهداشت و درمان. این که در کنار دارو اینگونه کالاها نیز به فروش میرسد جای کمی تاسف است زیرا سودآور بودن این بخش از عرضه دارو بیشتر بوده و بیمه ها هم آن را تقبل نخواهند کرد. نمیتوان از درخواست کنندگان چنین بانک هایی خرده گرفت بلکه میتوان با در اختیار قرار دادن فایل های قوی امکان عقد قرارداد های روشن با ایشان را فراهم ساخت. حتی عطاریها نیز این چنین هستند دیگر نمیتوان عطاری را پیدا کرد که تنها داروهای گیاهی عرضه کند و با ورود به محل کسب یکی از آنها متعجب خواهید شد.
دانلود بانک اصناف موبایل مشاغل + اطلاعات داروخانه ها