بانك موجود فقط شامل شماره موبايل ميباشد و در اين سايت اطلاعات شخصي از جمله نام و آدرس واگذار نميگردد
    0916 999 9022      

دوربین مداربسته    

676100 تومان
دوربین مداربسته و در کل آشنایی با افرادی که در زمینه فروش یا نصب دستگاه های امنیت و حفاظت فعال هستند به شما کمک میکند تجهیزات مربوط به دوربین مداربسته را براحتی و با سود مناسب در اختیار مصرف کننده قرار دهید. برای این منظور دسترسی به دسته آنها بسیار مهم است که البته این سیستم ها فقط شامل دوربین مداربسته نشده و انواع گسترده ای از ملزومات ایمنی را شامل میشود. این بخش جهت واگذاری با عنوان دوربین مداربسته عرضه شده که شامل انواع سیستم ها نیز میشود . سیستم های هشدار خانه ها و مکان های تجاری وظیفه اصلی حفاظت در برابر دسترسی غیر مجاز را ایفا میکنند که شامل جلوگیری از سرقت نیز میشود. در بسیاری از سازه ها بواسطه نظر مشتری یا نظارت قانون نصب دوربین مداربسته اجتناب ناپذیر میشود. بسیاری از مخاطبان ما بدنبال تهیه این رسته هستند. بازار فروش و نصب دوربین مداربسته فصل خاصی را شامل نمیشود و تقریباً بصورت منظم روزآمد میشود. برای دریافت این رسته با کارشناس ما مشورت کنید.
دوربین مداربسته