بانك موجود فقط شامل شماره موبايل ميباشد و در اين سايت اطلاعات شخصي از جمله نام و آدرس واگذار نميگردد
    0916 999 9022      

وکلای دادگستری    

976300 تومان
دانلود بانک موبایل بانک اطلاعات وکلا دادگستری
مشاوران و کارکنان حقوقی شرکتها جز دسته ای بحساب می آیند که کار با آنها چندان ساده نخواهد بود. تهیه داده های وکلا نیز به همان میزان دشوار و تقریبا غیر ممکن است. هر چند ما توانسته ایم به بخشی از آن دست پیدا کنیم. مشاوران حقوقی و وکیل در یک جدول اکسل تنظیم گردیده تا به خواست مشتری و بنا بر نیاز او قابل تغییر باشد. شامل وکلا پایه یک دادگستری و کارمندان حقوقی سازمانها ، شرکتها و نهادی عمومی میشود. استفاده از محصول فوق با توجه به حساسیتها نیازمند دقت و ممارست بازاریاب دارد طوری که پیشنهاد میشود فردی با روابط عمومی بالا انتخاب گردد. داده های وکیلان پایه یک دادگستری مرتب مورد بازنگری قرار میگیرد تا صحت مذکور بخوبی حفظ شود. در صورت تمایل به خریداری این محصول تغییرات احتمالی ارسال خواهد شد. این هدف تجاری یک جامعه مصرف به حساب نمی آید. تنها ارتباطات اجتماعی و عمومی این بخش شما را با طیف وسیعی از نیازمندی ها آشنا میسازد.
وکلای دادگستری
وکلا دادگستری