بانك موجود فقط شامل شماره موبايل ميباشد و در اين سايت اطلاعات شخصي از جمله نام و آدرس واگذار نميگردد
    0916 999 9022      

بانک شماره موبایل دانشجویان    

دانلود بانک شماره موبایل بانک اطلاعات دانشجویان
هم زمان و بصورت دو فایل جداگانه تهیه شده و ساختار اکسل مذکور امکان هر گونه ویرایش و تغییر را برای کاربر مهیا ساخته است. خریداران پکیج فوق بر اساس نیازمندی و امکانات خود میتوانند اقدام به تبلیغ و گسترش فعالیتهای خود نمایند. بانک شماره های موبایل دانشجویان نیز بر مبنای همین اصل تدوین شده است. شماره تلفن های مذکور از اپراتور های متفاوت بوده و در جمع آوری آنها نهایت دقت صورت گرفته است. شما قادر هستید با اعضای جامعه دانشجویان تماس گرفته با به صورت کلی اقدام به ارسال آگهی نمایید .
منابع مورد نظر ما مراکز آموزش عالی سراسری را در نظر گرفته که دانشگاه سراسری پیام نور آزاد سما علوم تحقیقات و بین الملل را شامل میشود. همچنین دانشجویان رشته های تجربی و انسانی و اعضای هیئت های علمی نیز گنجانده شده است. شما میتوانید پس از مشورت و برآورد نیاز برای دریافت و خریداری بانکها اقدام نمایید.
دانشجویان
دانشجو