بانك موجود فقط شامل شماره موبايل ميباشد و در اين سايت اطلاعات شخصي از جمله نام و آدرس واگذار نميگردد
    0916 999 9022      

نرخ نامه صنف آرایشگاه زنانه اهواز    

نرخ نامه صنف آرایشگاه های زنانه اهواز
 آرایشگاه زنانه اهواز
نرخ های خدمات آرایشگاه های زنانه اهواز تا زمان نگارش این متن (بهمن 95) از این قرار است: آرایش عروس بطور کامل 110 هزارتومن ، اصلاح ابرو 15.5 و صورت هشت تومن ، شینیون 54 هزار و پانصد ، کوناه کردن موها سی و یک هزار ، سشوار برای مو های بلند 23 و پونصد و برای موی کوتاه 18.000 تومن . البته این نرخ برای آرایشگاه های زنانه ممتاز اهواز است. البته ممکن است بنا به مواد مصرفی و حجم موهای مشتری و بسته به کوتاه بلند بودن آنها تفاوت درپ رداخت وجود داشته باشد (البته بطور منطقی و معمول) و برای موارد رنگ و مش حالت توافقی دارد. همچنین قیمتهایی نیز برای سایر آرایشگاه زنانه اهواز (درجه یک تا سه لحاظ شده) است که کمترین برای سالن درجه سه عبارت است از : عروس 450 ، آرایش عادی 39 ، اصلاح ابرو و صورت به ترتیب نه و 6.5 ، شینیون بیست و سه و نیم نرخ گذاری شده است که بایستی توسط صاحبان آرایشگاه های زنانه اهواز در معرض دید مراجعه کنندگان قرار گیرد.