بانك موجود فقط شامل شماره موبايل ميباشد و در اين سايت اطلاعات شخصي از جمله نام و آدرس واگذار نميگردد
    0916 999 9022      

نرخ نامه صنف آرایشگاه زنانه اهواز    

نرخ های خدمات آرایشگاه های زنانه اهواز تا زمان نگارش این متن (بهمن 95) از این قرار است: آرایش عروس بطور کامل 110 هزارتومن ، اصلاح ابرو 15.5 و صورت هشت تومن ، شینیون 54 هزار و پانصد ، کوناه کردن موها سی و یک هزار ، سشوار برای مو های بلند 23 و پونصد و برای موی کوتاه 18.000 تومن . البته این نرخ برای آرایشگاه های زنانه ممتاز اهواز است. البته ممکن است بنا به مواد مصرفی و حجم موهای مشتری و بسته به کوتاه بلند بودن آنها تفاوت درپ رداخت وجود داشته باشد (البته بطور منطقی و معمول) و برای موارد رنگ و مش حالت توافقی دارد. همچنین قیمتهایی نیز برای سایر آرایشگاه زنانه اهواز (درجه یک تا سه لحاظ شده) است که کمترین برای سالن درجه سه عبارت است از : عروس 450 ، آرایش عادی 39 ، اصلاح ابرو و صورت به ترتیب نه و 6.5 ، شینیون بیست و سه و نیم نرخ گذاری شده است که بایستی توسط صاحبان آرایشگاه های زنانه اهواز در معرض دید مراجعه کنندگان قرار گیرد.
نرخ نامه صنف آرایشگاه های زنانه اهواز