بانك موجود فقط شامل شماره موبايل ميباشد و در اين سايت اطلاعات شخصي از جمله نام و آدرس واگذار نميگردد
    0916 999 9022      

بانک اطلاعات اصناف مشاغل خدماتی    

65000 تومان
بانک اطلاعات مشاغل اصناف خدماتی
بانک اطلاعات اصناف مشاغل خدماتی
بانک اطلاعات مشاغل خدماتی و اصناف رسمی خدمات جز آندسته بانکهایی میشود که اطلاعاتش مرتب بروز شده و هر بار مشاغل یا اصناف جدیدی به فایل اصلی اضافه میگردد. کثرت فعالان این رسته حتی از عرضه کنندگان اجناس نیز بیشتر است. زیرا کالای مصرفی با کاهش یا اختلال در توزیع مواجه میشوند اما ظرفیت های بخش خدمات از این قاعده کلی مستثنی است. استخراج و جمع آوری بانک اطلاعات اصناف مشاغل خدماتی بسیار دشوار است زیرا غریب به نیمی از صاحبان کسب و کار خدماتی در هیچ کجا ثبت رسمی نشده اند. هرچند هر دو آنها مد نظر ما قرار گرفته اند. دسته خدمات بانک اطلاعاتی مشاغل و اصناف حجم وسیعی از داده های ما را تشکیل میدهد. رتبه اول اقتصاد ایران نیز در دست همین گروه است و در این باره بین آمارهای رسمی منتشره با واقعیت موجود تفاوت آشکاری وجود دارد. آپدیت اطلاعات بانک مشاغل و اصناف مذکور بصورت فصلی صورت میگیرد تا شامل خدمات اختصاصی همان فصل نیز بشود. معمولا در فصول گرم سال حجم دادهها اندکی افزایش می یابد. برای تهیه ، مشاوره و خرید بانک خدمات با مسئول فروش سایت در ارتباط باشید.