بانك موجود فقط شامل شماره موبايل ميباشد و در اين سايت اطلاعات شخصي از جمله نام و آدرس واگذار نميگردد
    0916 999 9022      

بانک مشاغل + دانلود اطلاعات موبایل اصناف خدماتی    

379200 تومان
دانلود موبایل بانک اطلاعات مشاغل اصناف خدماتی جز آندسته بانکهایی محسوب میشود که اطلاعاتش مرتب بروز شده و هر بار شماره های جدیدی به فایل بانک موبایل مشاغل و اصناف خدماتی اضافه میگردد. کثرت فعالان این رسته حتی از عرضه کنندگان اجناس نیز بیشتر است. زیرا کالای مصرفی با کاهش یا اختلال در توزیع مواجه میشوند اما ظرفیت های بخش خدمات از این قاعده کلی مستثنی است. استخراج و جمع آوری خدماتی بسیار دشوار است زیرا غریب به نیمی از صاحبان کسب و کار خدماتی در هیچ کجا ثبت رسمی نشده اند. هرچند هر دو آنها مد نظر ما قرار گرفته اند. دسته خدمات حجم وسیعی از داده های ما را تشکیل میدهد. رتبه اول اقتصاد ایران نیز در دست همین گروه است و در این باره بین آمارهای رسمی منتشره با واقعیت موجود تفاوت آشکاری وجود دارد. آپدیت اطلاعات بصورت فصلی صورت میگیرد تا شامل خدمات اختصاصی همان فصل نیز بشود. معمولا در فصول گرم سال حجم دادهها اندکی افزایش می یابد. برای تهیه ، مشاوره و دانلود بانک اطلاعات مشاغل موبایل اصناف خدماتی با مسئول سایت در ارتباط باشید.
بانک مشاغل + دانلود اطلاعات موبایل اصناف خدماتی