بانك موجود فقط شامل شماره موبايل ميباشد و در اين سايت اطلاعات شخصي از جمله نام و آدرس واگذار نميگردد
    0916 999 9022      

آدرس و تلفن صرافی های اهواز و خوزستان    

0 تومان
آدرس و تلفن صرافی های اهواز
- کارون (کیانپارس) 33381020
- بین الملل - اهواز – کیانپارس، بین خ 10و11 غربی، جنب شیرینی سرای هما / تلفن : 20-33387317
- پارسه - اهواز – کیانپارس، بین خ 1و2 غربی / تلفن : 33377613 – 33372375 / دورنگار : 33375281
- صرافی العالم (آزادگان ) 32239614
صرافی هایی خوزستان (آبادان ، خرمشهر ، ماهشهر ، هندیجان)
1- رضا آگاه-آگاه وشرکا
تلفن تماس: 09161313788
آدرس: آبادان-خیابان امام خمینی ، روبروی مبل عدالت ، پلاک 334
2- محمود بیرقی-محمود بیرقی
تلفن تماس: 06153223080
همراه: 09173170399
آدرس: آبادان-خیابان شهرداری ، پلاک 197
3- عبدالحسین بیانی-بیانی و شرکا
تلفن تماس: 06153224694
آدرس: آبادان-خیابان امیری ( ته لنجی ) ، روبروی تعاونی مصرف کارکنان دولت
4- سامی راضی پور-زنگنه وشرکا
تلفن تماس: 06153229688
همراه: 09166310142
آدرس: آبادان-خیابان امام خمینی ، فرعی ۶ ، پلاک 343
5- فؤاد مجیدی-مجیدی و شرکا
همراه: 09163224630
آدرس: آبادان-خیابان امام خمینی، کوچه خیام، روبروی تعاونی مصرف اداره بندر، پلاک 24
6- هدی حلمی زاده-حلمی زاده وشرکا
نلفن تماس: 06153522773
همراه: 09161319098
آدرس خرمشهر-خیابان فردوسی، بازار سیف، پاساژ بحرانی ، پلاک 65
7- امراله غلامی-غلامی وشرکا
نلفن تماس: 06152321580
همراه: 09161522269
آدرس: ماهشهر-خیابان امام خمینی، جنب بانک سپه
8- محمدرحیم کمایی-کمایی و شرکا
نلفن تماس: 06152220464
همراه: 09161500804
آدرس: ماهشهر - بندر امام خمینی - ۷۰۰ دستگاه -جنب پاساژ روز- روبروی سردخانه حاج خسروی
9- فوزی فهمی-فهمی و شرکا
تلفن تماس: 06153524054
آدرس: خرمشهر - میدان شهداابتدای خیابان شهدا(اردی بهشت قدیم ) پلاک 41
10- جعفر عبادی-جعفر عبادی و شرکا
تلفن تماس: 06152573245
همراه: 09163526988
آدرس: هندیجان-خوزستان - هندیجان شمالی - خیابان بسیج - کوی فرهنگیان - نبش کوچه چهارم پلاک 476