بانك موجود فقط شامل شماره موبايل ميباشد و در اين سايت اطلاعات شخصي از جمله نام و آدرس واگذار نميگردد
    0916 999 9022      

اطلاعات اصناف مشاغل دانلود بانک موبایل بیرجند    

379800 تومان
دانلود بانک اطلاعات اصناف موبایل مشاغل بیرجند به همراه ارسک ، اسدیه ، اسفدن ، اسلامیه ، آرین‌شهر ، آیسک ، بشرویه ، حاجی‌آباد ، خضری دشت بیاض ، خوسف ، دیهوک ، زهان ، سرایان ، سربیشه ، سه‌قلعه ، شوسف ، طبس ، طبس مسینا ، عشق‌آباد ، فردوس ، قائن ، قهستان ، گزیک ، محمدشهر ، مود ، نهبندان ، نیمبلوک. به لحاظ جمعیت در رده سوم خراسان قدیم قرار گرفته و موقعیت جغرافیایی و کویری آن مشکلات توسعه ای بیرجند را بهمراه دارد به گونه ای که مهاجرت به استانهای دیگر بیشتر شده و کاهش فصلی موقعیت های شغلی را در پی دارد. همکاران ما نگاه ویژه ای به بانک موبایل مشاغل و اصناف بیرجند و مناطق اطرافش دارند زیرا رشد گردشگری و رتبه نخست کاشت برخی محصولات صادراتی نظیر زرشک عناب زعفران پنبه موقعیت برتر دیگری در داد و ستدها پدید آورده و همین موضوع توسعه پایدار بیرجند در آینده نزدیک بهمراه خواهد داشت. موضوعی که برای سایر استانهای همجوار بیرجند نیز اهمیت خاصی پیدا کرده . برای راهنمایی یا دریافت کسب و کارها و دانلود بانک اطلاعات مشاغل موبایل اصناف بیرجند تماس بگیرید.
اطلاعات اصناف مشاغل دانلود بانک موبایل بیرجند