بانك موجود فقط شامل شماره موبايل ميباشد و در اين سايت اطلاعات شخصي از جمله نام و آدرس واگذار نميگردد
    0916 999 9022      

اطلاعات اصناف مشاغل دانلود بانک شماره موبایل خراسان جنوبی و بیرجند    

49000 تومان
اطلاعات اصناف مشاغل دانلود بانک شماره موبایل
اطلاعات اصناف مشاغل دانلود بانک شماره موبایل بیرجند و استان خراسان جنوبی
اطلاعات اصناف مشاغل بیرجند دانلود بانک شماره موبایل خراسان جنوبی ارسک ، اسدیه ، اسفدن ، اسلامیه ، آرین‌شهر ، آیسک ، بشرویه ، حاجی‌آباد ، خضری دشت بیاض ، خوسف ، دیهوک ، زهان ، سرایان ، سربیشه ، سه‌قلعه ، شوسف ، طبس ، طبس مسینا ، عشق‌آباد ، فردوس ، قائن ، قهستان ، گزیک ، محمدشهر ، مود ، نهبندان ، نیمبلوک. این استان به لحاظ جمعیت در رده سوم خراسان قدیم قرار گرفته و موقعیت جغرافیایی و کویری آن مشکلات توسعه ای را بهمراه دارد به گونه ای که مهاجرت به استانهای شمالی بیشتر شده و کاهش فصلی موقعیت های شغلی را در پی دارد. همکاران ما نگاه ویژه ای برای جمع آوری بانک های اطلاعاتی مشاغل و اصناف خراسان جنوبی و شهر بیرجند دارند زیرا رشد گردشگری و رتبه نخست کاشت برخی محصولات صادراتی نظیر زرشک عناب زعفران پنبه موقعیت برتری پدید آورده و همین موضوع توسعه پایدار استان را در آینده نزدیک بهمراه خواهد داشت. موضوعی که برای سایر استانها نیز اهمیت پیدا میکند. برای راهنمایی یا خریداری بانک اطلاعات اصناف و شماره موبایل بیرجند و شهرهای خراسان شمالی تماس بگیرید.