بانك موجود فقط شامل شماره موبايل ميباشد و در اين سايت اطلاعات شخصي از جمله نام و آدرس واگذار نميگردد
    0916 999 9022      

بانک اطلاعات شهرکها و نواحی صنعتی    

65000 تومان
بانک اطلاعات نواحی و شهرکهای صنعتی
بانک اطلاعاتی شهرکها و نواحی صنعتی کارخانه
بانک اطلاعاتی شهرکها و نواحی صنعتی کارخانه :
اطلاعات این بخش گلچینی از فایل های موجود است (منوط به اینکه کلیه اصناف و مشاغل مورد بحث در این خصوص در محدوده شهرک یا ناحیه اقتصادی خاصی فعال هستند و تمامی آنها جز مشاغل مجوزدار و مطرح هستند) به همه کسانی که قصد تبلیغات محوری با قاعده مشخص در مورد کالا یا فنی را دارند این بانک اطلاعات توصیه میشود. داده های مورد نظر سراسری خواهد بود و بصورت اکسل طبقه بندی شده عرضه میگردد. البته استخراج آنها به سادگی میسر نبود و تیم همکاران ما با رایزنی فراوان و شرکت در چند نمایشگاه و سمینار موفق به دریافت چنین اطلاعاتی شدند. شماره موبایل های موجود مربوط به مدیران عامل ، معاونین واحدها یا امور کارکنان میشود. بیشتر بانک اطلاعات کارخانجات ما نمایندگان بازرگانی یا تصمیم گیرندگان اصلی را آنها شامل میشود که از صحت دسترسی خوبی برخوردارند. کار با چنین جامعه ای نیازمند صبر و ارائه مشاوره بسیار است که نهایت ارزش افزوده کلانی را برای تبلیغ کننده به ارمغان می آورد. برخی از نواحی نیز دارای امکانات اداری فراوان از جمله بانک و تاسسیات اداری خاص هستند که بصورت جداگانه قابل دریافت خواهد بود. برای خریداری بانک اطلاعات مشاغل و شماره موبایل اصناف یا مشورت در این زمینه با کارشناس فروش ما تماس بگیرید.