بانك موجود فقط شامل شماره موبايل ميباشد و در اين سايت اطلاعات شخصي از جمله نام و آدرس واگذار نميگردد
    0916 999 9022      

بانک اطلاعات شماره موبایل شهرک های صنعتی    

380300 تومان
بانک اطلاعات شماره موبایل شهرکهای صنعتی گلچینی از فایل های موجود است (منوط به اینکه کلیه بانک موبایل مورد بحث در این خصوص در محدوده شهرک صنعتی یا ناحیه اقتصادی خاصی فعال هستند و تمامی آنها جز مشاغل مجوزدار و مطرح هستند) به همه کسانی که قصد تبلیغات محوری با قاعده مشخص در مورد کالا یا فنی را دارند بانک شماره موبایل شهرکهای صنعتی توصیه میشود. داده های مورد نظر سراسری بوده و بصورت اکسل طبقه بندی شده و عرضه میگردد. البته استخراج شهرکهای صنعتی به سادگی میسر نبود و تیم ما با رایزنی فراوان و شرکت در چند نمایشگاه و سمینار موفق به دریافت چنین اطلاعاتی مربوط به شهرکها صنعتی شهرها شدند. موبایل های موجود مربوط به مدیران عامل ، معاونین واحدها یا امور کارکنان میشود. بیشتر شماره های بانک های اطلاعاتی موبایل شهرکهای صنعتی نمایندگان بازرگانی یا تصمیم گیرندگان اصلی را آنها شامل میشود که از صحت دسترسی خوبی برخوردارند. کار با چنین جامعه ای نیازمند صبر و ارائه مشاوره بسیار است که نهایت ارزش افزوده کلانی را برای تبلیغ کننده به ارمغان می آورد. برخی از شهرک های صنعتی نیز دارای امکانات اداری فراوان از جمله بانک و تاسسیات خاص هستند که بصورت جداگانه قابل دریافت خواهد بود. برای خریداری یا مشورت در زمینه بانک اطلاعات شماره موبایل شهرک های صنعتی با کارشناس فروش ما تماس بگیرید.
بانک اطلاعات موبایل شهرک های صنعتی