بانك موجود فقط شامل شماره موبايل ميباشد و در اين سايت اطلاعات شخصي از جمله نام و آدرس واگذار نميگردد
    0916 999 9022      

(چگونه برای سوپرمارکت مجوز بگیریم) مجوز اصناف و مشاغل گوناگون    

0 تومان
جواز کسب یا همان پروانه کسب مشاغل و اصناف
ما در اینجا برای نمونه مراحل دریافت مجوز سوپرمارکت و سوپر موادغذایی و پروتئینی را شرح میدهیم.
اجازه نامه ای از سوی دولت است که کاسب یا فروشنده را موظف میسازد در راستای قانون اصناف و مشاغل با حدود مشخص به کسب و کار بپردازد. البته به دلیل گستردگی شبکه صنفی بطور معمول هر تخصص یک اتحادیه تشکیل میدهد. به عنوان مثال اتحادیه اغذیه فروشان و مواد غذایی بر فعالیت سوپرمارکت ها نظارت خواهد کرد.
بدون گذشتن از سد اتحادیه هرگز نمیتوان کسب و کاری راه اندازی کرد. برای انجام کلیه فعالیت های بازرگانی ، دریافت وام ، تسهیلات و بطور کلی استحصال هر نوع منفعتی به مجوزی بنام پروانه کسب نیاز خواهید داشت. در برخی مشاغل و اصناف برای واگذاری مجوزها ، اصول و مصلحتی در نظر گرفته شده با این حال روشهای معمول دریافت پروانه کسب در بسیاری موارد مشترک است.
١ - ارایه درخواست کتبی مشاغل و ثبت آن در صنف مربوطه (برای سوپرمارکت صنف اغذیه فروشان و موادغذایی)
٢ - بازدید اصناف و اماکن از محل فعالیت بدون اطلاع قبلی و مطابقت با مشخصات ارایه شده از جانب مشاغل
٣ - تعیین وضعیت مالکیت محل (سند یا قولنامه ، اجاره نامه)
٤ - تحویل مدارک و ملزومات پرونده (شناسنامه ، ملی ، پایان خدمت یا معافی)
٥ - استعلام از مراجع ذیصلاح (نداشتن سابقه کیفری ، عدم اعتیاد و گزارش وضعیت سلامتی و بهداشت)
٦ - گذراندن دوره آموزش اصناف و کسب مهارتهای فنی
٧ -پرداخت حق ورودی اصناف، تشکیل پرونده مالیاتی مشاغل و اخذ شناسه صنفی
هرچند طی کردن مراحل مذکور بظاهر دشوار است اما در عمل به راحتی امکان پذیر بوده و با زمانبندی صحیح و پشتکار میتوانید برای صنف دلخواه خود به واحدی نمونه تبدیل شوید.
مجوز سوپر مارکت و اصناف مشاغل گوناگون