بانك موجود فقط شامل شماره موبايل ميباشد و در اين سايت اطلاعات شخصي از جمله نام و آدرس واگذار نميگردد
    0916 999 9022      

بانک مشاغل دانلود اطلاعات موبایل اصناف قم    

25000 تومان
دانلود بانک موبایل اصناف و مشاغل قم ، دانلود بانک اطلاعات اصناف موبایل مشاغل قم از میان شماره موبایل اصلی جداسازی شده که کاربرد های فراوانی از جمله تبلیغات موردی و انبوه برای آن پیش بینی شده است. خریدار میتواند بر اساس نیاز و انتظار خود تقاضای تغییر یا جابجایی فایل را صورت دهد. دانلود بانک موبایل مشاغل و اصناف قم جعفریه ، دستجرد ، سلفچگان ، قم ،قنوات ،کهک. این استان به عنوان مهمترین استانهای همجوار پایتخت و وجود تجارت و بنگاه های مشترک با مرکز اهمیت ویژه ای دارد. قرار گیری در مسیر محورهای ارتباطی و ترانزیتی مهم کسبه متعددی را بوجود آورده بطوری که بانک استان قم دارای دوبخش است. بخش اول کسب و کار محدوده شهری و بخش دوم پیشه های شکل گرفته به واسطه گذر محورهای ارتباطی مهم با پایتخت است. مشاغل قم بواسطه برخی ملاحضات زیارتی این شهر برای رفاه مسافران و زائران رشد و توسعه پیدا کرده که بخش مهمی از شهر قم را تشکیل میدهد.
بانک مشاغل دانلود اطلاعات موبایل اصناف قم